HOOF BOOT DANSK

EQUINE LTS HOOF BOOT

Equine LTS Hoof Boot er et behandlingsredskab, der udelukkende bruges, når hesten er bundet op og under konstant opsyn. Behandlingstiden er 10-15 minutter. Equine LTS Hoof Boot er IKKE en stald-eller foldklokke og må IKKE benyttes som sådan. Benyttes Equine LTS Hoof Boot i boksen eller er hesten uden opsyn under behandling med LTS, bortfalder garantien. Bliv altid ved hesten under behandling med Equine LTS Hoof Boot, så du kan sikre dig, at hesten forbliver i ro.

 

•        Sørg altid for at Equine LTS Hoof Boot pålægges et tørt og rent område. Tør evt. med rent håndklæde først. 

•        Læg Equine LTS Hoof Boot på hoven og tilslut den til LTS enhed via tilhørende kabel eller påsæt batterilomme og tænd. Lad virke 10-15 minutter, mens du bliver ved hesten. Sluk for batteriet og tag LTS af. Gentag behandlingen dagligt.

•        Max behandlingstid pr. område er 10-15 min, kan evt. gentages flere gange dagligt ved forfangenhed.Behandlingstid i alt max. 30 minutter, hvorefter skal LTS afkøles. Herefter kan behandling genoptages.

•        Lad IKKE hesten stå uden opsyn eller i boks uden opsyn under behandling. Garantien bortfalder ved brug uden opsyn.

•        Brug ikke andre strømforsyninger end den medfølgende, da garantien i så fald bortfalder. Det vil sige, hvis der medfølger et batteri, er det denne som skal bruges som strøm forsyning og IKKE opladeren til batteriet, siden denne ikke er beregnet til at strømforsyne LTS.   

•        Kik IKKE direkte ind i LED lys. 

•        Led lys kan forsigtigt renses med en vatpind med husholdningssprit, mens den er slukket.  

•        Kom IKKE Equine LTS Hoof Boot i vaskemaskine eller på anden måde i kontakt med vand, da det elektriske system ødelægges og garantien bortfalder. 

•        Som opbevaring, brug kun den medfølgende pose. LTS MÅ KUN FOLDES LANGS LYSENE ved opbevaring. Hvis den foldes på den anden led bortfalder garantien. 

•        Man må IKKE stå, ligge eller stille noget tungt oven på LTS. LTS skal altid ligges ovenpå det pågældende område. 

•        Man må IKKE vride LTS. Indeni selve LTS er der et elektrisk system som består at ledninger, meget tyndt kobberpapir som kan knække hvis man vrider eller folder LTS den forkerte vej. Garantien bortfalder i givet fald.

•        Garantien dækker produktionsfejl. Knæk af strenge under brug er ikke en produktionsfejl og er derfor ikke dækket af garantien.

•        Angående reklamationer, kontakt customerservice@equinelts.com.

dy>