Standardfortrydelsesformular

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

Standardfortrydelsesformular
(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:
Equine LTS IVS

Adresse:
c/o Jylling Erhvervscenter

Møllehaven 8

Postnr. og by:
4040 Jyllinge
Danmark

E-mail: customerservice@equinelts.com

 

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale
om følgende varer/tjenesteydelser:

__________________________________________________________________________________


Bestilt den: _______________________________ Modtaget den:_______________________________


Forbrugerens navn:______________________________________________________________________


Forbrugerens adresse:___________________________________________________________________


Forbrugerens underskrift: _________________________________________ Dato:

dy>